ŚLUSARZ (BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 4)

ŚLUSARZ

Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie ślusarz jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania elementów maszyn i urządzeń; wykonywania połączeń;
2) naprawiania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi i konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń;
2) planuje czynności związane z demontażem maszyn i urządzeń; charakteryzuje procesy zużycia elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
3) ocenia stan techniczny elementów maszyn, urządzeń i narzędzi; dobiera części podlegające wymianie;
4) wykonuje czynności naprawcze elementów maszyn i urządzeń; wykonuje czynności naprawcze narzędzi;
5) montuje maszyny i urządzenia po naprawie;
6) dobiera metodę zabezpieczeń antykorozyjnych maszyn i urządzeń; wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne elementów maszyn i urządzeń;
7) wykonuje konserwację narzędzi;
8) ocenia jakość wykonanej naprawy i konserwacji.