STOLARZ (BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 4)

STOLARZ

Wytwarzanie wyrobów stolarskich

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz jest  przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
2) prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie;
3) wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich.

Uczeń:
1) rozpoznaje gatunki drewna, materiały drzewne i tworzywa drzewne; określa właściwości drewna i tworzyw drzewnych;
2) rozpoznaje wady drewna oraz określa przyczyny ich powstawania; rozróżnia rodzaje uszkodzeń materiałów;
3) określa materiały pomocnicze stosowane w produkcji;
4) sporządza szkice i rysunki techniczne;
5) posługuje się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń;
6) posługuje się terminologią stosowaną w przemyśle drzewnym;
7) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.