MECHATRONIK (BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 4)

MECHATRONIK  

Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

PRAKTYKA GWARANTOWANA W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechatronik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
2) wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych;
3) wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych.

Montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych.
Montaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych.
Montaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych.
Rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych.
Konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechatronik po potwierdzeniu kwalifikacji
EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechatronik po potwierdzeniu kwalifikacji

EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.