ELEKTRYK (BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 4)

ELEKTRYK 

Montaż, uruchamianie konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

PRAKTYKA GWARANTOWANA W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej; wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
2) oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów;
3) montowania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
4) montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej na podstawie dokumentacji technicznej.

Uczeń:
1) klasyfikuje maszyny i urządzenia elektryczne według określonych kryteriów i urządzeń elektrycznych;
2) określa parametry techniczne maszyn i urządzeń elektrycznych; rozpoznaje maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich elementy; rozróżnia materiały konstrukcyjne stosowane w maszynach i urządzeniach elektrycznych;
3) montuje układy zasilania, sterowania, regulacji oraz zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych.

JEDEN Z NAJBARDZIEJ POSZUKIWANYCH ZAWODÓW W CAŁEJ EUROPIE!!!

Elektryk jest przygotowany do wykonywania prac projektowych, remontowo-instalacyjnych oraz realizacji pomiarów, prób pomontażowych i poremontowych. Ważnym elementem pracy elektryka jest również umiejętność prowadzenia i analizowania dokumentacji technicznej.
Technik elektryk kończąc szkołę jest wszechstronnie przygotowany do podjęcia pracy w :
zakładach energetycznych – elektrowniach – komunikacji – przemyśle produkcyjnym – przemyśle usługowym – placówkach handlowych na stanowisku montażu, instalacji oraz konserwacji i eksploatacji przemysłowych urządzeń sieciowych i automatyki przemysłowej.

Uczniowie naszej szkoły od niedawna uzyskali możliwość korzystania z dostępu do najnowszych, profesjonalnych mierników i tablic symulacyjnych firmy SONEL.

W skład dostępnego sprzętu wchodzi:

MIERNIK PARAMETRÓW INSTALACJI MPI-502

Miernik ten umożliwia pomiar:

  • impedancji pętli zwarcia z rozdzielczością 0,01 Ω (również w instalacjach wyposażonych w wyłączniki RCD
  • parametrów wyłączników RCDtypuACi A
  • ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych.

MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA MRU-200

Miernik ten umożliwia pomiar:

  • Rezystancji uziemień
  • Rezystywności gruntu

(Jako jedyny miernik na świecie umożliwia pomiar rezystancji uziemienia wszystkimi znanymi metodami).

TABLICA DEMONSTRACYJNA DB-1

Tablica, pozwalająca na symulację pomiarów elektrycznych oraz uszkodzeń i nieprawidłowości w obwodach. Pozwala na prezentację pomiarów impedancji pętli zwarciowej, parametrów wyłącznika RCD, rezystancji izolacji, ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych. Unikatową cechą jest możliwość prezentowania pomiarów uziemienia zarówno metodami technicznymi (3p, 4p), metodą techniczną z cęgami, metodą dwucęgową, ale również z wykorzystaniem przyrządu do pomiaru pętli zwarcia.

Dla każdego pomiaru można zasymulować różne warunki pracy oraz pokazać typowe błędy i nieprawidłowości występujące w rzeczywistych instalacjach odbiorczych. Konstrukcja DB-1 umożliwia jej wykorzystanie w dowolnym miejscu pod warunkiem zasilenia napięciem 230 V. Wszystkie wykonywane pomiary z użyciem DB-1 nie ingerują w żaden sposób na instalację, do której zostanie podłączona tablica demonstracyjna.

Symulacja pomiaru rezystancji uziemienia z wykorzystaniem tablicy demonstracyjnej i miernika MRU-200.

Od zarania dziejów rośnie zapotrzebowanie człowieka na energię elektryczną… To zdanie definiuję jednoznacznie pozycję elektryka we współczesnym świecie.

W obecnych czasach trudno wyobrazić sobie życie bez energii elektrycznej. Elektryk jako jeden z najstarszych zawodów nauczanych w szkołach technicznych mimo upływu czasu nie stracił nic na swojej aktualności a nawet należy stwierdzić, że jak mało który zyskuje na znaczeniu. Rozwijająca się technologia wchodząca w co raz to nowe dziedziny życia powoduje, że obecny rynek pracy postrzega elektryka jako profesjonalistę o wysokiej pozycji zawodowej. To elektryk zapewnia ciągłość dostaw energii elektrycznej a przez to pracę wszystkich zakładów przemysłowych, funkcjonowanie gospodarstw domowych oraz bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych.

Głównymi działami nauczania w szkole branżowej są:

Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych gdzie do zadań elektryka należy:

  • montowanie maszyn i urządzeń elektrycznych
  • konserwowanie maszyn i urządzeń elektrycznych
  • pomiary maszyn i urządzeń elektrycznych

Ilości zdawanych egzaminów (kwalifikacji) dla uczniów szkoły branżowej I-go stopnia (1 egzamin):

Gdzie elektryk może znaleźć zatrudnienie? Na to pytanie można by odpowiedzieć krótko – praktycznie wszędzie. Do najważniejszych miejsc pracy możemy zaliczyć:

Zakłady przemysłowe – jako pracownik utrzymania ruchu

Budowy – montaż instalacji elektrycznych, antenowych, alarmowych i internetowych

Warsztaty samochodowe – naprawa samochodowych instalacji elektrycznych

Elektrowniei elektrociepłownie – jako pracownik utrzymania ruchu i konserwator sprzętu

Zakłady energetyczne – Montaż i naprawy sieci kablowych, napowietrznych i stacji transformatorowych

Prywatne zakłady i przedsiębiorstwa – montaż, naprawa i konserwacja instalacji elektrycznych, antenowych, internetowych, naprawa urządzeń elektrycznych, pomiary instalacji elektrycznych

Biura projektowe – projektowanie instalacji elektrycznych i energetycznych oraz zespołów napędowych i sterowania urządzeń elektrycznych (wymagane dalsze kształcenie na studiach)

NASZE ATUTY
– przyjazna szkoła z tradycją
– atrakcyjne formy kształcenia
– bogata baza dydaktyczna oraz dobrze wyposażone pracownie
– PRAKTYKA GWARANTOWANA!
Firmy – partnerskie współpracujące w zakresie kształcenia praktycznego z Naszą Szkołą:

Technik elektryk
• PROMUS Ruda Śl.
• Centrum Kształcenia Praktycznego w Rudzie Śląskiej
• Opel Kanclerz Sp. z o.o. Ruda Śląska
• Wuwer Sp. z o.o Ruda Śląska
• Cech Rzemiosł Różnych w Rudzie Śląskiej

Silną stroną Szkoły jest ścisła współpraca z zakładami pracy w zakresie kształcenia praktycznego – są to solidne, renomowane i liczące się na rynku firmy.Szkoła współpracuje od wielu lat z Politechniką Śląską (to dzięki tej współpracy Szkoła posiada jedną z nielicznych na Śląsku pracowni robotyki wyposażoną w roboty mobilne HEXOR-2).
W szkole proponujemy szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych – od szkolnej telewizji tołstoj.tv po zajęcia sportowe prowadzone w najnowszej hali sportowej w mieście.

Zastanów się, przyjdź do Naszej Szkoły i zdobądź ciekawy zawód.