ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH  

Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) oceniania stanu technicznego układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
2) naprawiania układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
3) prowadzenia pojazdów samochodowych.

Uczeń:
1) rozróżnia metody diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
2) stosuje programy komputerowe do diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
3) lokalizuje uszkodzenia układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; dobiera metody naprawy układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; sporządza zapotrzebowanie na układy lub elementy elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych
4) dobiera narzędzia i przyrządy do wykonania napraw układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych i posługuje się nimi; wykonuje demontaż układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; wymienia uszkodzone układy.