SPRZEDAWCA (BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 4) 522301

SPRZEDAWCA  HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

PRAKTYKA GWARANTOWANA W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Absolwent kończący szkołę w zawodzie sprzedawca będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji – Prowadzenie sprzedaży:

  • przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;
  • wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;
  • prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Uczeń:
1) przestrzega zasad przyjmowania i dokumentowania dostaw towarów; dokonuje ilościowej i jakościowej kontroli towarów przeznaczonych do sprzedaży ;
2) przestrzega zasad ustalania cen towarów;
3) informuje klientów indywidualnych i instytucjonalnych o ofercie sprzedażowej; określa formy transportu wewnętrznego i magazynowania towarów; przestrzega norm towarowych oraz norm jakości;
4) obsługuje urządzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy;
5) przestrzega zasad przygotowania towarów do sprzedaży i zasad rozmieszczania towarów w magazynie i w sali sprzedażowej;
6) stosuje przepisy prawa o odpowiedzialności materialnej; zabezpiecza towary przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą; przeprowadza inwentaryzację towarów.

Możliwości dalszego kształcenia w systemie formalnym dla absolwentów szkoły branżowej I stopnia:

  • w szkole branżowej II stopnia – kwalifikacja HAN.03. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej w zawodzie technik księgarstwa. Po zdaniu egzaminu zawodowego organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną uczący się otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację HAN.03., a po ukończeniu szkoły dyplom technika księgarstwa.
  • w szkole branżowej II stopnia – kwalifikacja HAN.02. Prowadzenie działań handlowych w zawodzie technik handlowiec. Po zdaniu egzaminu zawodowego organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną uczący się otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację HAN.02., a po ukończeniu szkoły dyplom technika handlowca.