TECHNIK REALIZACJI NAGRAŃ

TECHNIK REALIZACJI NAGRAŃ       

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

Montaż dźwięku

Realizacja nagrań dźwiękowych

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik realizacji nagrań powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

  1. W zakresie kwalifikacji – Montaż dźwięku:
  • wykonywania montażu materiału dźwiękowego;
  • przetwarzania i archiwizacji materiału dźwiękowego.
  1. W zakresie kwalifikacji – Realizacja nagrań dźwiękowych:
  • rejestrowania materiału dźwiękowego;
  • wykonywania postprodukcji materiału dźwiękowego;
  • wykorzystania systemu MIDI.Te

Europejska Realizacja Nagrań i Nagłośnień

http://www.ernin.tolstoj.eu

Miejsce realizacji praktyk zawodowych: studia nagraniowe, studia montażowe, masteringowe i postprodukcji dźwięku, studia radiowe i telewizyjne, teatry, ośrodki upowszechniania kultury oraz w innych podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin)

MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KWALIFIKACJACH WYODRĘBNIONYCH W ZAWODZIE

AUD.08. Montaż dźwięku

Nazwa jednostki efektów kształceniaLiczba godzin
AUD.08.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy30 
AUD.08.2. Podstawy realizacji nagrań i nagłośnień180
AUD.08.3. Edycja zarejestrowanego materiału dźwiękowego305
AUD.08.4. Authoring dźwięku65
AUD.08.5. Archiwizacja dźwięku55
AUD.08.6. Język angielski zawodowy30
AUD.08.7. Kompetencje personalne i społeczne30
AUD.08.8. Organizacja pracy małych zespołów15
Razem710

AUD.09. Realizacja nagrań dźwiękowych

Nazwa jednostki efektów kształceniaLiczba godzin
AUD.09.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy30
AUD.09.2. Podstawy realizacji nagrań i nagłośnień180
AUD.09.3. Przygotowanie do rejestracji dźwięku105
AUD.09.4. Mikrofonizacja i odbiór sygnałów bezpośrednich130
AUD.09.5. Rejestracja dźwięku45
AUD.09.6. Miksowanie dźwięku120
AUD.09.7. Przetwarzanie dźwięku120
AUD.09.8. Obsługa urządzeń, oprogramowania i instrumentów systemu MIDI100
AUD.09.9. Język angielski zawodowy30
AUD.09.10. Kompetencje personalne i społeczne15
AUD.09.11. Organizacja pracy małych zespołów15
Razem905

Firmy – partnerskie współpracujące w zakresie kształcenia praktycznego z Naszą Szkołą:
• Państwowa Szkoła Muzyczna w Rudzie Śląskiej
• Akademia Muzyczna w Katowicach

Szkoła podpisała porozumienie o współpracy z Polskim Radiem Regionalnym Rozgłośnia w Katowicach!!!

Porozumienie pozwoli wspieranie rozwoju zawodowego naszych realizatorów nagrań i nagłośnień w zakresie praktym zawodowych, wizyt studyjnych, warsztatów i wsparcia nauczycieli zawodu. Pozyskanie tak renomowanego Partnera w rozwoju szkoły to szansa na profesjonalne szkolenie w zawodzie i wsparcie medialne.

Silną stroną Szkoły jest ścisła współpraca z zakładami pracy w zakresie kształcenia praktycznego – są to solidne, renomowane i liczące się na rynku firmy.

Zastanów się, przyjdź do Naszej Szkoły i zdobądź ciekawy zawód.