LAKIERNIK (BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 4)

LAKIERNIK

Wykonywanie prac lakierniczych

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie lakiernik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przygotowania powierzchni do naniesienia powłok lakierniczych;
2) nanoszenia powłok lakierniczych; wykonania renowacji powierzchni lakierowanej.
3)prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Uczeń:
1) rozpoznaje uszkodzenia i wady powłok lakierniczych; oczyszcza powierzchnię z zanieczyszczeń przed lakierowaniem;
2) dobiera narzędzia i urządzenia do przygotowania powierzchni; określa sposoby zabezpieczania powierzchni przed korozją;
3) oczyszcza powierzchnie z powłok lakierniczych; rozróżnia materiały wypełniające;
4) przygotowuje i nanosi materiały wypełniające na powierzchnię;
5) dobiera materiały ścierne; szlifuje materiał wypełniający, wyrównując powierzchnię;
6) rozróżnia rodzaje materiałów odtłuszczających;
7) oczyszcza i odtłuszcza przygotowywaną powierzchnię;
8) wykonuje konserwację i renowację powłok lakierniczych.