Technik logistyk 333107

Technikum – 5 letni okres nauczania

TECHNIK LOGISTYK 333107

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

SPL.01. OBSŁUGA MAGAZYNÓW

SPL.04. ORGANIZACJA TRANSPORTU

LOGISTYK to specjalista w dziedzinie handlu i ekonomii. Jego zadaniem jest dostarczyć właściwy towar klientowi w zamówionej ilości i w jak najkorzystniej wynegocjowanej cenie w czasie do zaakceptowania przez obydwie strony. Logistyk zajmuje się więc głównie zarządzaniem procesem planowania i przepływu towarów od producenta do konsumenta. Zajmuje się magazynami i dostawą towarów. Zakresem obowiązków logistyka są więc zaopatrzenie, dystrybucja, komunikacja i transport różnych towarów.
Absolwenci logistyki zajmują stanowiska kierownicze i specjalistyczne w centrach handlowych, firmach transportowych, usługowych, w spedycji krajowej i zagranicznej.


Technik logistyk to kierunek polecany młodzieży przedsiębiorczej i kreatywnej, z wyobraźnią i zdolnościami planowania oraz organizowania wielkich przedsięwzięć.

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik logistyk będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji – obsługa magazynów oraz organizacja transportu.

CELE KIERUNKOWE ZAWODU:

W zakresie kwalifikacji SPL.01. Obsługa magazynów:

 1. przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów z magazynu;
 2. monitorowania poziomu i stanu zapasów;
 3. obsługiwania programów magazynowych;
 4. prowadzenia dokumentacji magazynowej;
 5. monitorowania procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych; 

W zakresie kwalifikacji SPL.04. Organizacja transportu:

 1. planowania procesów transportowych;
 2. organizowania procesów transportowych;
 3. dokumentowania procesów transportowych.

Miejsce realizacji praktyk zawodowych: przedsiębiorstwa logistyczne, magazyny, centra logistyczne, centra dystrybucyjne oraz inne podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

Logistyka wymaga coraz nowocześniejszych rozwiązań wspierających, organizacyjnych i technicznych, zwłaszcza w obszarze technologii komunikacyjnych i informacyjnych, automatycznego pozyskiwania danych i elektronicznej wymiany danych.

PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE :

 • język polski,
 • język angielski,
 • historia,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • podstawy przedsiębiorczości,
 • geografia,
 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • matematyka,
 • informatyka,
 • wychowanie fizyczne,
 • edukacja dla bezpieczeństwa,
 • zajęcia z wychowawcą,
 • wychowanie do życia w rodzinie,
 • religia,
 • GDD – kompetencje personalne.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • język angielski.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • język angielski zawodowy,
 • podstawy logistyki,
 • zabezpieczanie majątku,
 • dokumentowanie realizacji procesów transportowych,
 • planowanie procesów transportowych.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • organizacja pracy magazynów (kzp),
 • przechowywanie zapasów (kzp),
 • przyjmowanie i wydawanie zapasów (kzp),
 • planowanie procesów transportowych (kzp),
 • organizowanie procesów transportowych (kzp),
 • obsługiwanie klientów i kontrahentów (kzp).

Silną stroną Szkoły jest ścisła współpraca z zakładami pracy w zakresie kształcenia praktycznego są solidne, renomowane i liczące się na rynku firmy.

Perspektywy zawodowe

Uczniowie przygotowani będą do pracy:

 • w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych (koordynując przepływ produktów i usług),
 • w dużych sieciach handlowych (m.in. jako specjaliści ds. zamówień, transportu, magazynowania, gospodarowania zapasami, opakowaniami a także odpadami);
 • w magazynach regionalnych i centralnych, centrach dystrybucji i kompleksowych centrach logistycznych oraz w firmach konsultingowych,
 • w łańcuchach sieci dostaw towarów koordynując poszczególne działania logistyczne,
  – w przedsiębiorstwach, miastach, gminach jako początkowi projektanci infrastruktury logistycznej,
  – jako przedsiębiorcy pracujący na własny rachunek, prowadzący m.in. firmę logistyczną, hurtownię lub sklep.

W trakcie nauki uczniowie zdobywają wiedzę m.in. na temat: procesów i technik produkcyjnych, zarządzania logistycznego, informatyki w zarządzaniu logistycznym, projektowania przestrzennego sieci logistycznych, technicznego przygotowania produkcji a także transportu technologicznego.

Firmy – partnerskie współpracujące w zakresie kształcenia praktycznego z Naszą Szkołą:

• Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA – Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice
• Raben, IKEA
• Delta Trans Logistik Sp z o.o. Świętochłowice
• PROMUS Ruda Śląska, Wuwer Ruda Śląska i inne.